Service ut over det vi kunne forvente

Da Biomar fikk havari på en av sine store likestrømsmotorer, var Teknor raskt på plass og ordnet opp.

– Motoren hadde rett og slett kortsluttet. Biomar og Teknor jobbet 24 timer sammenhengende slik at driftsstansen vår ble så kort som mulig, sier vedlikeholdssjef Knut Reidar Haaheim i Biomar. Biomar er en av de ledende fôrprodusentene til oppdrettsindustrien. Jobben besto i demontasje, reparasjon, montasje og igangkjøring.

– De håndterte dette på en utmerket måte, sier Haaheim.

Rett kompetanse

Men akutte reparasjoner er ikke alt Teknor bistår med. De leverer også en rekke ulike motorer når det er nødvendig samt termografering og vibrasjonskontroll.

– De har rett kompetanse og utstyr for å holde oss i gang. Ved å ha serviceavtale, reduserer vi risikoen for havarier. Det er bedre med planlagte driftsstanser. I tillegg dokumenterer de alt de gjør grundig, slik at vi hele tiden vet hva som er gjort og hvilken tilstand maskinene er i, sier Haaheim, som setter pris på at Teknor har et så sterkt kundefokus.

– De er svært service- og løsningsorienterte. Og vi vet at de prioriterer oss hvis vi trenger dem. På mange måter bidrar de til å holde oss i gang, avslutter vedlikeholdssjefen.