Vår tilnærming til koronaviruset

Vi er som de fleste i markedet berørt av koronautbruddet som pågår. Det er per i dag usikkert hvordan dette vil påvirke hverdagen vår på kort og litt lengre sikt.

Vi i Teknor har den siste tiden gjort en rekke tiltak, både internt og eksternt, for å ivareta våre kunder og våre ansatte på en best mulig måte.

Som en viktig kunde og samarbeidspartner for Teknor ber vi om at dersom dere har spesielle, kritiske, pågående eller kommende prosjekter, så ønsker vi å komme i dialog så snart som mulig for å sikre gjennomføring av tjenester og service.
Vi skal også sikre leveranser fra våre underleverandører, men det er mulig deletilgangen kan bli påvirket.

Vi i Teknor følger utviklingen tett, og vil gjøre vårt ytterste for å minimere effekten av restriksjoner i forbindelse med koronautbruddet.

Om dere har spørsmål eller kommentarer, hører vi gjerne fra dere. Alle hos Teknor er operative og kan nås på telefon og e-post:
teknor.as/kontakt-oss/kompetanseteamet/