Alle våre fartøy var i drift og det var fem måneder til planlagt vedlikehold av MF Lødingen. Et online overvåkingssystem fra Teknor ble redningen som holdt oss flytende, oppsummerer Steinar Lekanger i Torghatten Nord.

Det var i 2018 at MF Lødingen, som gikk i trafikk mellom Bognes og Lødingen, fikk kritiske problemer med et av lagrene på en akselgenerator.

– Vi slet med å finne årsaken til at lageret på den aktuelle generatoren fikk sånn juling, og vi var redde for at større problemer kunne oppstå i maskinen.

Løsningen ble å installere online overvåking som via en 4G ruter lagret informasjon i skyen slik at kontrollavdelingen hos Teknor hele tiden hadde tilgang til denne informasjonen, beskriver Lekanger.

En oversiktlig og meget effektiv løsning, forklarer Torstein Broderstad hos Teknor.

– På kontrollrommet i Harstad analyserte vi utviklingen av lagerslitasjen og gav hele tiden konkrete driftsanbefalinger i forhold til det vi så, forteller Broderstad.

På denne måten ble drifta om bord tilpasset både slitasjen og utviklingen, slik generatoren kunne stå på drift til planlagt vedlikehold.

Han opplever at tilstandsbasert vedlikehold benyttes i stadig større grad i mange ulike bransjer.

– Hva er vel mer smart enn å utføre vedlikehold kun når det trengs?

Med våre overvåkingsmetoder og tilstandskontroller blir det ikke utført mer vedlikehold enn nødvendig, samtidig som man fanger opp problemene lenge før det smeller.
Marginene er små i kampen om kundene. Forutsigbare og stabile leveranser kan utgjøre hele forskjellen. Når vår kompetanse kan styrke våre kunders konkurransekraft og omdømme har vi lyktes, konkluderer Broderstad.

Trygghet og sparte kostnader
– Løsningen gav oss trygghet og sparte oss for store kostnader. Det var virkelig kritisk for oss å kunne holde MF Lødingen gående da alle våre andre båter var i drift. Vi er glade det finnes slik spisskompetanse i nord, og strever alltid etter å bruke nordnorske leverandører der det er mulig, poengterer Lekanger.

For Broderstad og resten av Teknor handler det om å holde kompetansen og kunnskapen på et svært høyt nivå for å bli en foretrukken leverandør. Ikke minst handler det om innstillingen til jobbene de blir satt til å gjøre.

– Hver jobb vi utfører – og da vi mener hver eneste én – gjennomføres med den samme tilnærmingen. At en motor er mer enn en motor, og en generator mer enn en generator. Det er de kritiske maskinkomponentene kundene våre lever av.

På denne forståelsen bygger vi smarte, lønnsomme og optimalt vedlikeholdsløsninger som gir levetidsforlengelse og max oppetid. Slik bidrar vi til å skape varige og bærekraftige verdier.

Og slik bidrar vi til å holde mer enn bare ferger flytende, avslutter han.