Oppføringer av camilla

Teknors bidrag til FNs bærekraftsmål

Vedlikehold og reparasjon som forlenger levetiden på utstyr er bærekraftig og reduserer CO2 avtrykket. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Teknor AS retter sitt arbeid spesielt mot bærekraftsmål nr. 12, ” Ansvarlig forbruk og produksjon”, og nr. 13, “Stoppe klimaendringene”. Målene er tatt inn som en […]

Vi søker etter deg som har praktiske kunnskaper innen elektro. Din bakgrunn kan være elektriker, tekniker eller ingeniør

Blir du med på laget? Du bør være hyggelig, utadvendt, serviceinnstilt og ha reiselyst. Fagbrev innen elektro og bilsertifikat må du også ha. Og for oss er det spesielt viktig at du vil leve ut våre kjerneverdier i hverdagen: Pålitelig, kompetent, nyskapende og løsningsorientert. Hovedarbeidsområdet ditt vil være variert og spennende: – Kontroll av elektriske […]