VI ER TEKNOR

Fra vår base i Kilbotn utenfor Harstad har vi siden 1951 drevet elektromekanisk indremedisin hvor vi gjennom overvåking, ettersyn og vedlikehold har forebygget maskinhavari og forlenget livet til mengder av elektromekaniske maskiner og utstyr.

Sulten på ny kunnskap og et brennende ønske om å begeistre kundene har ført til at Teknor i dag er en av landets fremste spesialister på service- og vedlikeholdstjenester til industrien i Norge.

Som en del av Karsten Moholt, Norges ledende bransjemiljø innen roterende maskiner og utstyr, har vi et verdensledende kompetansemiljø å spille på.

I Teknor lar vi syv tiår med erfaring smelte sammen med det beste av utstyrsleverandører og det siste av vedlikeholdsteorier.

Det har gjort oss til en foretrukken og innovativ leverandør som velges igjen og igjen.

Navnebytte
Teknor har byttet navn til Moreld Teknor og inngår nå i Moreld Moholt Group, som består av Karsten Moholt, Aquamarine, Teknisk Bureau og Teknor. Selskapene er samlet under en enkelt ledelses- og driftsmodell for å bli kundens foretrukne og eneste partner i overgangen til en karbonfattig og bærekraftig fremtid. Moholt Group inngår i industrikonsernet Moreld som er opprettet ved en sammenslåing av serviceselskaper med røtter i energisektoren i Nordsjøen. Moreld satser sterkt i nye og bærekraftige sektorer som bl.a. havbruk, infrastruktur og havvind, og utvikler bærekraftige løsninger på eksisterende oljeservicevirksomhet. Les mer på moholtgroup.no og moreld.com/no.

Vår filosofi

Hver jobb vi utfører – og da vi mener hver eneste én – gjennomføres med den samme tilnærmingen. At en motor er mer enn en motor, og en generator mer enn en generator – det er de kritiske komponentene industrikundene våre lever av.

Basert på denne forståelsen tilbyr vi smart, presist og optimalt vedlikehold som gir kundene max oppetid og maskinkomponentene lengst mulig liv.

Slikt bidrar vi til å skape verdier – også grønne.

Med oss på laget vil du som kunde oppleve:

Rett vedlikehold til rett tid som gir: Lavere vedlikeholdskostnader
Fokus på levetidsforlengelse som gir: Grønnere fotavtrykk
Optimale vedlikeholdstjenester som gir: Max oppetid
Oversikt og rådgivning som gir: Økt sikkerhet
Overvåking, tilsyn og servise som gir: Full kontroll 

Smart vedlikehold

Å være smart handler om å ligge i forkant.
I forkant av problemene i forkant av havariene.

Med våre overvåkingsmetoder og tilstandskontroller blir det ikke utført mer vedlikehold enn nødvendig, samtidig som vi fanger opp problemene lenge før det smeller.

Marginene er små i kampen om kundene. Forutsigbare og stabile leveranser kan utgjøre hele forskjellen.

Når vår kompetanse styrker våre kunders konkurransekraft og omdømme har vi lyktes.

Vi erfarer at det er et stort potensial for overvåking og tilstandskontroller på maskinparkene rundt oss. Vær smart og still dere selv de rette spørsmålene.

Vil en uforutsigbar driftsstans påvirke bedriftens omdømme?
Hvor lenge tåler vi en slik stans?
Hva vil nedetiden koste?

Vi er her, og vi er klar NÅ.

Grønn kunnskap

I en verden med økende krav og forventninger til grønn teknologi og høy innovasjonstakt, blir elektriske maskiner og styringssystemer stadig mer aktuelle.

Når vi i tillegg jobber med å ta vare på de komponentene i elektriske maskiner fremfor å installere nye, gir det både oss og industrien en ekstra grønn verdi.

Vår tilnærming til bærekraft er i konstant utvikling hvor vi daglig veiledes av FNs bærekraftsmål, internasjonale rammeverk og god praksis.

Vår spesialkompetanse på levetidsforlengelse er et viktig bidrag inn i arbeidet mot en grønnere industri.

Ikke bare fordi det er riktig, men fordi det lønnsomt.

På lag med de beste

Gjennom flere tiår med service og vedlikehold har vi letet oss frem til de beste og mest anerkjente produkt- og utstyrsleverandørene i bransjen. Som kunde av Teknor skal du være sikker på at kombinasjonen av kunnskap og kvaliteten på komponenter bidrar til et optimalt og lønnsomt vedlikehold på dine maskiner.

Noen av våre samarbeidspartnere

Visjon & Verdier

Visjon

Den ledende servicepartner innen levetidsforlengelse av elektriske maskiner og tilhørende utstyr.

Hvordan visjonen etterleves

Alt vi gjør, gjør vi skikkelig.
Vi skal være den foretrukne leverandør gjentatte ganger

Verdier

  • Pålitelig
  • Kompetent
  • Nyskapende
  • Løsningsorientert
HMS&K

Respekt, styringssystemer, riktig kvalitet, proaktiv fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vi sikrer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre og handler umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av dem.

Sertifiseringer og godkjenninger

ISO Sertifiseringer

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018