LØSNINGSORIENTERTE EKSPERTTJENESTER

Mange bedrifter er avhengige av elektriske maskiner i sin produksjon eller drift. En havarert maskin innebærer driftsstans og tapte inntekter.

I tillegg er det kostbart med akutte reparasjoner. Teknor har derfor spesialisert seg på service og vedlikehold av generatorer, motorer, frekvensomformere og styring av disse. Stadig flere av våre kunder finner det både lønnsomt og trygt å ha serviceavtale for sin maskinpark.

Unik service

Jevnlig service forebygger maskinhavari og forlenger maskinens levetid. Dette vil også ofte være billigere enn et plutselig maskinhavari. Gjennom en vedlikeholdsavtale med Teknor unngår man uforutsette produksjonsstopp. Vi har en unik kompetanse på elektriske maskiner, og du kan stole på at jobben blir gjort effektivt og korrekt. Vi bruker anerkjente leverandører og moderne instrumenter til forebyggende vedlikehold. Vi er servicepartner for en rekke leverandører av maskiner og utstyr som frekvensomformere og automatiserte anlegg. Dette gir oss tilgang til både den beste kunnskapen om produktet og godkjente reservedeler.