AQUACONTROL100

Optimalt vedlikehold for økt lønnsomhet, mer bærekraft og max oppetid.

Den landbaserte delen av oppdrettsindustrien er full av kritiske komponenter og funksjonaliteter som har stor betydning for hele anleggets sikkerhet, oppetid, lønnsomhet og miljømessige fotavtrykk.

Gjennom AquaControl100 tilbyr Teknor en komplett systemløsning for optimalisert vedlikehold som vil gjøre den landbaserte akvakulturindustrien i Norge mer lønnsom og mer bærekraftig. I sum bidrar vi til å øke næringens konkurransekraft gjennom gode vedlikeholdstrategier.

Nøkkelen ligger i en grundig kartlegging. En trinnvis gjennomgang av hele anlegget hvor vi skaffer oss det store bildet av dets oppbygging og beskaffenhet. Det gjør oss i stand til å beskrive senarioer og konsekvenser som vil oppstå om ulike komponenter og funksjonaliteter svikter. Sammen med kunden definerer vi anleggets kritiske punkter og komponenter, og legger en helthetlig plan med vedlikeholdstiltak som er optimalisert for hver enkelt komponent.

Deretter iverksettes planen for å forhindre driftsstans og sikre at anlegg og verdier forvaltes på en best mulig måte.
Vårt mål er å bli med anlegget inn i fremtiden med nødvendig oppfølging og kunnskapsbasert presisjonsservice.

Teknor har 70 års erfaring med arbeid i skvulpesonen, og våre strategier utarbeides i møte mellom vår sertifiserte kompetanse og kjente vedlikeholdsteorier for optimal forvaltning av anlegg og verdier.

Bransjer

  • Skip / verft Rederi
  • Entreprenører, skiheiser, diverse
  • Fornybar energi (Vann- og vindkraft)
  • Fisk og næringsmiddel
  • Oppdrett
  • Forsvar-offentlig
  • Prosessindustri
  • Olje & gass
  • Tog og bane

Kontakt oss for mer informasjon