Ingeniørservice

For å sikre at alle parametere er riktig innstilt krever det innsikt i drift, styring og elektriske maskiner. Har du driftsstans eller annen uønsket hendelse? Våre serviceingeniører kan hjelpe deg! De bistår ved oppstart etter stans, generell kontroll og sertifisering. Vi har nødvendig utstyr og kunnskap for å sikre at din maskinpark går som forventet.

 • Avansert feilsøking
 • Inspeksjon
 • Driftsproblematikk
 • Idriftsettelse
 • Sertifisering
 • Optimalisering av elektroniske parameter
 • Styring
 • Frekvensomformerdrift / Crane Control System – ASAT
 • Termografering
 • Boroskop–kikkhullsteknologi
 • Bakertest

Bransjer:

 • Skipsindustri
 • Vindkraft
 • Olje- og gassindustrien
 • Prosessindustri
 • Oppdrettsnæringen
 • Fisk og næringsmiddelindustri
 • Forsvaret / Offentlig virksomhet
 • Taubaner og skianlegg

Kontakt oss for mer informasjon