INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD AV INDUSTRIGIR

Industrigir handler om store dreiemoment og er tungvekterne innen drivteknologi. På grunn av de store kreftene som er i sving, kan selv små feil som ikke oppdages i tide føre til full systemsvikt. Dette er ikke bare dyrt, men kan være katastrofalt for produksjonen om store deler av anlegget blir stående til en ny enhet er installert. Med jevnlige inspeksjoner og smart vedlikehold unngår man det.

I Teknor har vi kunnskap og erfaring som gjør oss til en nasjonalt ledende aktør på inspeksjon og vedlikehold av industrigir til alle bransjer.

Vi tilbyr helhetlige og kundetilpassede girløsninger som på sikt gir lavere kostnader, lengre levetid og fremfor alt ingen utforutsatt nedetid. Girinspeksjon utføres uten store demonteringer ute hos kunde.

Bransjer:

  • Skipsindustri
  • Vindkraft
  • Olje- og gassindustrien
  • Prosessindustri
  • Oppdrettsnæringen
  • Fisk og næringsmiddelindustri
  • Forsvaret / Offentlig virksomhet
  • Taubaner og skianlegg

Kontakt oss for mer informasjon