SMART VEDLIKEHOLD

SMART
VEDLIKEHOLD

Å være smart handler om å ligge i forkant. I forkant av problemene i forkant av havariene.

Vi utfører smart vedlikehold på elektriske motorer, generatorer og annet roterende utstyr. Girkasser er vår spesialitet.

Med våre overvåkingsmetoder og tilstandskontroller blir det ikke utført mer vedlikehold enn nødvendig, samtidig som vi fanger opp problemene lenge før det smeller.

Marginene er små i kampen om kundene. Forutsigbare og stabile leveranser kan utgjøre hele forskjellen.

Når vår kompetanse styrker våre kunders konkurransekraft og omdømme har vi lyktes.

Vi erfarer at det er et stort potensial for overvåking og tilstandskontroller på maskinparkene rundt oss. Vær smart og still dere selv de rette spørsmålene.

Vil en uforutsigbar driftsstans påvirke bedriftens omdømme?
Hvor lenge tåler vi en slik stans?
Hva vil nedetiden koste?

Bransjer:

  • Skipsindustri
  • Vindkraft
  • Olje- og gassindustrien
  • Prosessindustri
  • Oppdrettsnæringen
  • Fisk og næringsmiddelindustri
  • Forsvaret / Offentlig virksomhet
  • Taubaner og skianlegg

Kontakt oss for mer informasjon