SMART AUTOMASJON

SMART
AUTOMASJON

Automatisering er selve svaret på å tenke smart.

Når man kan få maskineriet til selv å utføre repeterende oppgaver oppnår man flere fordeler. Ressurser frigis. Produksjonen blir mer nøyaktig og kostnadene går ned. Automatisering bidrar rett og slett til å gjøre både bedriften og produksjonen mer intelligent.

Våre mange år i bransjen har gitt oss inngående tverrfaglig kunnskap og bred teknologisk forståelse, noe som er viktig for å kunne skreddersy de beste automasjonsløsningene til hver enkelt kunde.

Hvorfor velge automasjon fra Teknor?

 • Øker konkurransekraften
 • Gjør produksjonen sikrere
 • Sørger for mer nøyaktighet i produksjonen
 • Ressurs- og kostnadsbesparende
 • Gir forutsigbar drift som igjen bygger ømdømme
 • Muliggjør desentralisert bistand
 • Skreddersydde/lokalt tilpassede løsninger med kjennskap til maskinene som skal styres

Bransjer

 • Skip / verft Rederi
 • Entreprenører, skiheiser, diverse
 • Fornybar energi (Vann- og vindkraft)
 • Fisk og næringsmiddel
 • Oppdrett
 • Forsvar-offentlig
 • Prosessindustri
 • Olje & gass
 • Tog og bane

Kontakt oss for mer informasjon