VIKLING

Har du en havarert maskin som ikke har oppnådd normert levetid?
Har du en maskin som står i krevende miljø eller har andre spesielle driftsvilkår?
Har du en kritisk viktig maskin som absolutt ikke bør havarere?

I Teknor omvikler vi motorer, generatorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr.

Vi kjenner de svake punktene og sikrer nok isolasjon på de utsatte stedene, vi måler blikkpakken og tilpasser viklingssettene på maskinene slik at vi optimaliserer kobber og isolasjon til sporet

Våre leverandører av viklemateriell er blant de fremste i verden, noe som sammen med vår kunnskap og lange erfaring sørger for å gi havarerte maskiner nye livsløp på høyde med forventet levetid på nye maskiner.

Ved omvikling gjenvinner vi ca. 95 % av maskinen, samtidig som vi beholder robusthet og gir maskinen ny levetid. Derfor er det å omvikle istedenfor å kjøpe nytt ikke bare positivt for eget regnskap, men også et svært godt bidrag inn i industriens miljøregnskap.

Levetidsforlengelse med vikling hos Teknor omfatter normalt:

 • Rengjøring
 • Mekanisk og elektrisk kontroll
 • Vikling
 • Teknor VPI
 • Skifting av alle slitedeler
 • Testing

Bransjer

 • Skip / verft Rederi
 • Entreprenører, skiheiser, diverse
 • Fornybar energi (Vann- og vindkraft)
 • Fisk og næringsmiddel
 • Oppdrett
 • Forsvar-offentlig
 • Prosessindustri
 • Olje & gass
 • Tog og bane

Kontakt oss for mer informasjon