OPPDRETTSANLEGG: Foringsflåten Sulatind utenfor Kjøtta. FOTO: PRIVAT

Den 30 meter lange for- ingsflåten Sulatind har blitt mer miljøvennlig ved hjelp av lokal hybridteknologi.
Det er Gratanglaks som drifter foringsflåten Surlatind utenfor Kjøtta. Her er ikke nok kapasi- tet i strømnettet i Øyriket for å drifte et foringsanlegg i denne størrelsen med landstrøm. De to aggregatene som er installert om bord i flåta leverer mer strøm enn anlegget bruker, og kan dermed bruke overskudds- strøm til å lade batteripakken som nylig ble installert.

Den lokale bedriften Teknor har levert en hybridløsning som består av en batteripakke med 48 batterier på til sammen over 270 kilowatt. Med denne løsningen betyr det at Sulatind sparer 200–300 liter diesel i døgnet året rundt. Med denne teknologien kan de drifte anlegget i 14 timer bare ved hjelp av batteriene. Da det er tid for foring igjen, starter generato- rene opp, og er i drift til forin- gen er ferdig før det igjen går over på batteridrift av anlegget.

– Generatorene om bord i foringsflåten Surlatin ville nor- malt sett vært i drift døgnet rundt for å kunne drifte opp- drettsanlegget. Dette betyr at generatorene har til nå gått store deler av døgnet på tom- gang og har hatt et relativt høyt dieselforbruk, sier serviceingeniør Rolf Olav Mikkelsen hos Teknor.

Med på Surlatind var også daglig leder Torstein Broderstad i Teknor. Han sier at hybri- danlegg nummer to er bestilt av Gratanglaks, og er allerede i produksjon. Det skal leveres før sommerferien til et anlegg utenfor Dyrøy.

Her er installasjonen av batteripakkene og el-skap. Fra venstre driftsleder Ola Frantzen i Gratanglaks, daglig leder Torstein Broderstad og serviceingeniør Rolf Olav Mikkelsen fra Teknor. FOTO: MORTEN HAGEN

Takknemlig for at vi har kompetansen her
– Gratanglaks har en klar visjon om å bli grønnere, og dette er et klart steg i riktig retning, sier driftsleder på Surlatind, Ola Frantzen.

Oppdrettsanlegg utenfor Kjøtta er det første hybridan- legget som Teknor leverer. Den 30 meter lange foringsflåten har en kapasitet på 400 tonn. På denne foringsflåten jobber det seks arbeidere i turnus, og den ene er lærling.
Ved siste nedslakting hadde de rundt 1,1 millioner laks i merrene sine, noe som ifølge driftslederen var en veldig bra produksjon.

Klart mål om å bli grønnere
– Gratanglaks har alltid hatt et stort fokus på bærekraft og en fremtidsrettet produksjon. Dette fokuset har blitt enda større de seneste årene, og er derfor vi bygger om flåtene våre til hybride flåter. Infra- strukturen på strøm her i nord er dessverre ikke god nok til at alle våre lokaliteter kan driftes med landstrøm. Derfor installerer vi batteripakker om bord i alle flåtene våre slik at vi skal kunne drifte så grønt som mulig, sier Frantzen.

Driftslederen sier videre at det er fantastisk at de har en lokal leverandør med stor kom- petanse som leverer batteri- pakker og denne teknologien til dem.

– Fordelen med å handle lokalt er samtidig vår trygghet med service og vedlikehold, sier Frantzen.

Sak skrevet av: Journalist Morten Hagen | Mediehuset Harstad Tidende