Tidligere i år opplevde en av Teknors kunder at deres gigantiske el-motor for 230 volt havarerte. De hadde reservemotor og sende den til spesialistene i Harstad for reparasjon. Slik havnet verdens største el-motor i sitt slag på arbeidsbenken i Kilbotn.

Det var en skikkelig koloss av en komponent som ruvet i verkstedlokalene til Teknor tidligere i høst.

– Dette er en spesialmotor produsert av Siemens Schucert som det ikke er mulig å oppdrive maken til i dag, forteller Torstein Broderstad.

Ingen reelle alternativ
– Alternativet til reparasjon var å bygge om hele produksjonsanlegget til ny spenning og ny standard. Dette ville kostet mange millioner og forårsaket en betydelig lengre driftsstans sett opp mot å reparere den gamle. I et krevende marked var ikke dette et alternativ for kunden. De valgte derfor å sende den til oss for omvikling av rotor og stator, forklarer Broderstad videre.

En omvikling utført av Teknor bidrar til å gjøre motoren minst like god og sterk som da den var ny.

Nytt langt liv
Med moderne verktøy og sterke materialer kombinert med vår lange erfaring og inngående kompetanse på omvikling, skreddersyr vi en løsning som gir hver enkelt maskin et nytt og minst like langt liv som den allerede har hatt.

Vi kjenner de svake punktene og sikrer nok isolasjon på de utsatte stedene, og vi måler blikkpakken og tilpasser viklingssettene på maskinene slik at vi optimaliserer kobber og isolasjon til sporet.

– Normert levetid med foreskrevet vedlikehold vil vær typisk 30 år.

Kunden får nå en stabil drift med en motor de kan stole på til en brøkdel av prisen for beste andre alternativ.

Miljøvennlig omvikling
Ved omvikling gjenvinner vi ca. 95 % av maskinen, og beholder kjent styrke og dimensjoner.

Og omvikle istedenfor å kjøpe nytt er derfor ikke bare positivt for eget regnskap, men også et svært godt bidrag inn i industriens miljøregnskap.

Helt siden 1951 har Teknor drevet elektromekanisk indremedisin hvor de gjennom

overvåking, ettersyn og vedlikehold har forbygget kriser og forlenget livet til en rekke elektromekaniske maskiner og utstyr.

Teknor er spesialisten det lønner seg å bruke – hver gang.