Streng reisekontroll mellom land og landsdeler har gitt Teknor nye muligheter i nord under Koronatiden. Nå jakter de nye fagarbeidere og lærlinger innen elektronikk og mekanikk for å imøtekomme den økte etterspørselen etter deres tjenester.

– Da det meste stengte ned og teknikere utenfor Nord-Norge ikke kunne komme hit opp, var vi tidlig ute med et selvpålagt smitteregime som gikk en del lengre enn det myndighetene forlangte. Dette kommuniserte vi ut til kundene, som i tillegg fikk mulighet til å komme med ytterligere innspill slik at vi kunne ha et samarbeid i vanskelige tider, forteller daglig leder Torstein Broderstad.

Nå viser etterspørselen etter deres tjenester at det har fungert godt.

– Det var en vellykket strategi som i sum har ført til at vi nå har behov for fem nye fagarbeidere og lærlinger, konstaterer Broderstad.

Teknor-ramma
Folkene han jakter må passe inn i Teknor-ramma.

Vi er avhengig av at de nye som kommer inn, i likhet med oss andre Teknorere, evner å tilegne seg kunnskap på tvers av fagområder. Mange av jobbene vi gjør er i skjæringspunktet mellom elektronikk og mekanikk, og når vi befinner oss ombord på en borerigg, i et skip eller på toppen av en vindmøller er det vanskelig å skulle tilkalle ytterligere hjelp. Da må de av oss som er der ute kunne løse utfordringene selv om de går litt på utsiden av pensumet i fagbrevet vårt, beskriver Broderstad.

I forkant
Med stillingsutlysningen ønsker han også å ligge litt i forkant av markedet.

– Etter halvannet år med mindre vedlikehold i store deler av industrien, er det mye som tilsier at det vil bli en vedlikeholds-boom når ting etter hvert åpner enda mere opp. Vi merker allerede økt etterspørsel, og har mens dette intervjuet pågår folk ute på tilkallingsjobber i Sandesjøen, Ålesund, Narvik, Svolvær, Båtsfjord og Nord-Troms. Det er et tydelig tegn på at det er en god del etterslep der ute, oppsummerer Broderstad.