– Systemet har oppdaget flere feil som kunne ført til havari

Hverdagen handler i stor grad om vedlikehold av maskineri for å opprettholde maksimal oppetid i fôrproduksjonen. Teknors online-overvåking har vært et viktig bidrag inn i dette arbeidet og avdekket flere feil som kunne ført til havari og full stans, forteller Elisabeth R. Olsen hos Ewos Halsa.

Det var erfaringen fra søsterbedriften Ewos Bergneset som gjorde at Olsen og vedlikeholdsteamet hos Ewos Halsa fikk øynene opp for online overvåking fra Teknor.

Overvåkningsanlegget ble i første omgang etablert for en testperiode, men etter noen måneder valgte Elisabeth og Ewos å kjøpe det ut.

Tryggere og enklere
– Daglig drift handler mye om vedlikehold. Daglige rutiner og prosesser som skal gjennomføres og følges opp. Med Teknors løsning for online overvåking på plass, har denne delen av arbeidshverdagen blitt enklere. Ikke minst føler vi oss tryggere på å unngå uforutsette og kostnadskrevende stopp i produksjonen, beskriver Olsen.

I dag har fôrprodusenten installert online overvåking på rundt 10 av de mest kritiske driftene på sine største motorer. I tillegg er det manuell måling på 40 andre viktige drifter. Det skjer jevnlig signaloverføring til Teknor sitt kontrollrom i Harstad. Her følger man utviklingen på de ulike målepunktene og sørger for at avvik meldes til Ewos slik at riktig tiltak kan iverksettes før noen komponenter havarer.

Rett vedlikehold til rett tid
En oversiktlig og meget effektiv løsning, forklarer Torstein Broderstad hos Teknor.

Han opplever at online overvåking og tilstandsbasert vedlikehold benyttes i stadig større grad i flere ulike bransjer da flere og flere oppdager den kostnadsbesparende siden av å vedlikeholde i god tid før det smeller men heller ikke før man må.

Bidra til suksess
– Marginene er små i kampen om kundene. Forutsigbare og stabile leveranser kan utgjøre hele forskjellen. Når vår kompetanse kan styrke våre kunders konkurransekraft og omdømme har vi lyktes, konkluderer Broderstad.

Elisabeth Olsen er glad det finnes spesialister som Teknor i landsdelen, og  forteller at de bruker Harstadbedriften til mer enn vedlikehold.

– Teknor lagerfører også en del av frekvensomformerne vi bruker, og er både kjappe og konkurransedyktige på leveringen av disse. Vi opplever alle kontaktpunkt med Teknor som svært hyggelig og får utmerket service hver eneste gang, proklamerer Olsen.

For Broderstad og resten av Teknor handler det om å holde kompetansen og kunnskapen på et svært høyt nivå for å bli en foretrukken leverandør. Ikke minst handler det om innstillingen til jobbene de blir satt til å gjøre.

Mer enn en motor
– Hver jobb vi utfører – og da vi mener hver eneste én – gjennomføres med den samme tilnærmingen. At en motor er mer enn en motor, og en generator mer enn en generator. Det er de kritiske maskinkomponentene kundene våre lever av.

På denne forståelsen bygger vi smarte, lønnsomme og optimalt vedlikeholdsløsninger som gir levetidsforlengelse og max oppetid. Slik bidrar vi til å skape varige og bærekraftige verdier.

Og slik bidrar vi til å holde mer enn bare ferger flytende, avslutter han.