Teknor AS org nr 982 171 194 har pr. mai 2022 fusjonert med Karsten Moholt AS org nr 919 594 136. Teknor AS har vært 100% eid av Karsten Moholt AS siden 2014, og en fusjon er nå et naturlig steg videre.

Både Moreld Teknor og Moreld Karsten Moholt er en del av industrikonsernet Moreld, hvor vi har ansvaret for ettermarkedet med levetidsforlengelse av kritisk utstyr, nå begge under navnet Moreld Karsten Moholt (Life Cycle division). Moreld er etablert for å muliggjøre energitransisjonen for våre kunder og skape vekst i fornybare og fremvoksende markeder.

For alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil Moreld Karsten Moholt, lokasjon Harstad, fremdeles tilby de samme produkter og tjenester som før fusjon, og alle ansatte fortsetter. Moreld Karsten Moholt, lokasjon Harstad, holder til i lokalene i Kilbotn som tidligere.

Moreld Teknor er opprinnelig etablert i 1951 i Harstad og kjennetegnes som en av få aktører med over 71 år i bransjen, og er god match med Moreld Karsten Moholt, som har en historie som strekker seg over 77 år. Hovedårsaken til en slik utholdenhet i svingende markeder er å være tilpasningsdyktig og markedstilpasset. Moreld Teknor har siden kjøpet av ABB Service Harstad i 2000, levert varer og tjenester hovedsakelig i Nord-Norge, men også ellers i verden der vår kompetanse er etterspurt.

Driftsinntektene har kommet fra et marked som etterspør riktig kvalitet til riktig tid for å få til et mest mulig optimalt vedlikehold på roterende elektriske maskiner, påkoblet utstyr og alle typer styringer/automatikk. Viktige markeder i lokasjon Harstad er maritim, fornybar energi, oppdrett og industri. Våre varer og tjenester omfatter også girkasser til industri, vind og maritime installasjoner. Automasjon er i den senere tid i vekst og vi har allerede levert første og er i gang med andre komplette automatiske hybridløsning for fôrflåter. Slike produkter bidrar sterkt til redusert miljøavtrykk og økonomisk gevinst for kunde. Moreld Karsten Moholt, lokasjon Harstad, er en betydelig pådriver for å oppnå miljøgevinster og EU sine bærekraftsmål.

Markedet i Nord er i vekst i flere bransjer, og med denne fusjonen vil vi bli klar til å ta en enda større del av veksten i våre markeder. Totalt sett vil dette skape vekst, aktivitet og arbeidsplasser i Nord.

Lokasjonsleder Kristian Brekke Johansen (TV) overtar ledelsen av Moreld Karsten Moholt, lokasjon Harstad etter Torstein Broderstad.