Når Olaf Heinze fra 1. april blir en del av Teknor, kompetansehuset i Harstad, tilfører han kunnskap og erfaring som bidrar til å gjøre Teknor til en nasjonalt ledende aktør på inspeksjon og vedlikehold av industrigir til alle bransjer. Mineralindustri, skip, vind og ulike industrier som fiskefôrproduksjon er spesielt i fokus.

Gjennom mange år har Heinze reist rundt med Nordland Gear Inspeksjon og utført forebyggende vedlikehold av girkasser i Norge, Sverige og Tyskland. Hans evner til å analysere tilstander og komme med konkrete oppfølgingsplaner er unik i norsk målestokk.

Perfekt match
– Med Heinze på plass kan vi nå tilby helhetlige og kundetilpassede løsninger innenfor alt som har med gir å gjøre. Hans store internasjonale erfaringsbank knyttet til visuell girinspeksjon og analyse av funn, gjør oss nå til et av landets fremste og mest komplette på området, sier en fornøyd Torstein Broderstad som er daglig leder i Teknor.

Han har kjent til Heinze i mange år og var ikke sen om å få til et møte da girspesialisten tok kontakt for å drøfte muligheten for samarbeid.

– Hans kunnskap og kompetanse passer svært godt inn i våre strategier og satsinger. I tillegg har han et unikt nettverk av kunder og samarbeidspartnere som vil bli en perfekt match med det vi selv har, fortsetter Broderstad.

Hele verdikjeden

Også Heinze er svært fornøyd med å nå få lov til å tilby sine tjenester gjennom en større og mer allsidig leverandør.

– Jeg føler på alle måter vi utfyller hverandre godt. Med min kompetanse på inspeksjon og deres profesjonaliserte verksted kan vi nå tilby topp kvalitet på hele verdikjeden knyttet til vedlikehold av gir, fra inspeksjoner, vibrasjonsmålinger, oljeprøver, analyse og online overvåkning, til reparasjoner og idriftsettelser.

  • Kombinasjon av service på motor og girkasse gir oss dessuten en unik mulighet til å tilby service på hele drivlinjen, poengterer Heinze.

Høyeste klasse
– Teknor leverer nå det beste for kundene på overvåkning, tilstandsbasert vedlikehold og salg innen de fleste girløsningene i markedet. Lokalt i Harstad med de beste leverandørene i verden, oppsummerer Broderstad.