Daglig leder Torstein Broderstad i Teknor er begeistret over avtalen med Norcem og ser frem til å være en god partner.

– Avtalen med Teknor sikrer oss spisskompetanse og raske responstider i vår egen bakgård!

Det sier vedlikeholdssjef hos Norcem i Kjøpsvik, Jan Erik Nilsen, om den nye vedlikeholdsavtalen med Teknor.

Rett før jul skrev han under på en avtale som nå gjør spesialistene fra Harstad til deres foretrukne leverandør av varer og tjenester knyttet til elektriske maskiner og utstyr.

Gjøre hverandre god
– Selv om det er noen mil mellom Kjøpsvik og Harstad ser vi på dette som vårt eget nabolag. Vi ser det som et kjempepoeng å bidra til og gjøre hverandre god her oppe i høye nord, mener Nilsen.

Samlokaliseringen bidrar også til meget verdifull og rask hjelp når uhellet er ute.

Den viktige responstiden
– For oss er responstiden ved problemer og havari meget viktig, da nedetid utenfor planlagt vedlikehold koster oss mye penger.

Gjennom flere tiår har vi opplevd Teknor som en meget rask og effektiv serviceyter som er like raskt på pletten om kalenderen viser fredag, søndag eller onsdag. De besitter også dyptgående fagkompetanse og et viktig nettverk som vi ikke har tilgang på i konsernet, proklamerer Nilsen.

Godt vedlikehold = økt konkurransekraft
Også daglig leder hos Teknor, Torstein Broderstad, er begeistret over avtalen og ser frem til å være en god partner.

– Vi deler i høyeste grad ideen om å bygge hverandre god i nord og skal gjøre alt vi kan for at vårt bidrag skal bedre marginene og konkurransekraften til Norcem, lover Broderstad.

Bidro da det smalt
Selv om selskapene den gang ikke hadde noen avtale, var Teknor i fjor høst med og forsto en større operasjon hos Norcem da motoren i Cementmølle3 havarerte.

– Dette havariet var kritisk for oss. Med Teknors kompetanse fikk vi tidlig konstatert at motoren ikke var reparerbar, og de var også viktige i prosessen med å montere og installere den nye.

Man kan alltids leite opp billigere timespriser her og der, men dette viser med all tydelighet verdien av å ha spisskompetansen og hjelpen nært, avslutter Nilsen.

Vedlikeholdsavtalen med Teknor sikrer oss spisskompetanse og raske responstider i vår egen bakgård, sier vedlikeholdssjef hos Norcem i Kjøpsvik, Jan Erik Nilsen.

 

Vi avstår fra å søke kompenasasjon for covid-19

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

I den forbindelse kvalifiserer Teknor til kompensasjon fra Staten for nedgang i driftsinntekter for 2020 i forhold til 2019. For perioden september–oktober vil det beløpe seg til ca 168 000 kroner, men på grunn  av at Teknor har overskudd i 2020 avstår vi fra å søke. Vi mener det beste for samfunnet er at vi som har klart oss så langt kan bidra til at de som ikke er så godt stilt får vår del!

Vi har i denne perioden også klart å tilpasse oss de nye betingelsene for smitte og restriksjoner. Det er svært viktig for å fortsatt levere førsteklasses kvalitet til våre kunder.