En ny mann på laget og en feilmelding fra en av turbinene hos Fäbodliden Vindkraftverk resulterte nylig i Teknors første vindmølleinspeksjon.
Nå ønsker de å satse i høyden.

– Det var avvik på en girkasse som førte til at vi ble utkalt til Fäboliden for inspeksjon, forteller nyansatte Olaf Heinze om Teknors første vindkraftjobb.

– Kraftverket i Västerbotten tilhører Fred Olsen Renewables, en kunde jeg har jobbet med siden 2016. Ute på lokasjon identifiserte vi raskt årsaken til avviket og kunne berolige kunden med at feilen var av mindre alvorlig karakter. For eierne representerte dette en stor verdi da turbinen kunne fortsette å produsere for fullt, beskriver girspesialisten.

Rutinert
Selv om jobben var Teknors første mot vindkraftbransjen, har dette lenge vært hverdagen til nyansatte Heinze. Gjennom mange år har han reist rundt med sitt tidligere selskap, Nordland Gear Inspeksjon, og utført forebyggende vedlikehold av girkasser i Norge, Sverige og Tyskland, også på vindkraftverk. Hans evner til å analysere tilstander og komme med konkrete oppfølgingsplaner er unik i norsk målestokk.

– Vind er i vinden, og med Olaf som en del av kompetansehuset, ligger alt til rette for å satse strategisk på inspeksjon og vedlikehold av turbiner i høyden, beskriver daglig leder Torstein Broderstad.

Ikke for alle
Selv om et gir i en vindturbin ikke skiller seg nevneverdig fra andre gir, er det ikke for hvem som helst å utføre denne type inspeksjoner.

– Vi snakker om virkelig store gir som ofte veier flere titalls tonn og som det kan være kronglete å komme til. I tillegg kreves spesielle tillatelser og sertifiseringer rundt fallsikring og HMS, forklarer Heinze.

Vil øke levetiden
Nå ønsker han å jobbe for å holde eldre vindturbiner i drift så lenge som mulig.
Han mener det har stor verdi både økonomisk og miljømessig.

– Utrangerte vindmøller representerer et avfall det er utfordrende å håndtere. Derfor ser vi et stort potensial i å holde dem i drift lengst mulig. Vi har definert hele Nord-Europa som nedslagsfelt for våre inspeksjons- og vedlikeholdstjenester mot denne bransjen, og har stor tro på at vi kan bidra til å holde liv i vindturbiner utover estimert levetid, avslutter Heinze.