fornøyde testere
Fornøyde testere. Vår nye Baker-tester gir oss tilstanden på viklingene på motorer og generatorer. På den måten kan vi sette i verk de riktige tiltakene og kunden får et bilde på hvor langt maskinen er kommet i sitt livsløp

Nylig gikk Teknor til anskaffelse av et av landets mest avanserte Baker-måleinstrument.
Det vil gi kundene gevinst både på bunnlinja og i miljøregnskapet.

– Med Baker-instrumentet kan vi måle og detektere den elektriske tilstanden på de fleste viklinger. Vi kartlegger isolasjonsevnen i viklingene, mot gods og internt mellom hver tråd i hver spole. Ved å måle disse verdiene kan vi avdekke viklingens tilstand. Svekkelser, aldring, skader, fukt, forurensning og ikke minst hvilke tiltak som er smart for å forlenge levetiden.
– Det nye Baker-instrumentet gir oss fremfor alt en sterk indikasjon på levetidskurven til de ulike maskinene vi tester, og gir oss en unik mulighet til å justere dersom maskinen forbruker unødig av den tekniske levetiden til viklingen. Her ligger det et stort sparepotensial og en betydelig miljøgevinst gjennom levetidsforlengelse av maskinparken, forklarer faglig ansvarlig for elektro og automasjon hos Teknor, Fredrik Fjellvang.

Det nye instrumentet er både mer avansert og mer brukervennlig enn det forrige de hadde og sikrer høyere kvalitet på de ulike målingene.

Avslører svakheter i isolasjonen
– Det handler om å innhente mest mulig kvalitetsinformasjon for å få en best mulig tilstand på viklingene, sier teknisk sjef, Per Egil Svenning.

Han forklarer at Baker er et instrument som tester isolasjonen mellom viklinger og dokumenterer feil i isolasjon, vindingskortslutning eller viklefeil i både høyspentmaskiner og lavvoltmaskiner. Ved hjelp av støtspenninger med høy stigningstakt og høy repetisjonsrate kan Baker-instrumentet avsløre isolasjonssvakheter, og hvorfor det har oppstått. Dette er også eneste metode for å finne status på dellederisolasjonen, den isolasjonen som er mellom hver enkelt tråd internt i en spole.

Øker levetiden
– Bakertest er av de viktigste isolasjonstestene som kan gjennomføres på motor- og generatorviklinger, og en del av kundene våre har denne testen som et krav når det skal utføres elektrisk tilstandskontroll.
Med Teknor som instrumentpartner skal du være trygg på at våre verktøy og vår spesialiserte kompetanse bidrar til bedre økonomi og miljøregnskap gjennom å øke levetiden på dine elektriske maskiner. Vi tester både i felt og i verkstedet i Kilbotn, avslutter Svenning.

Vikling av maskiner
Vikling av maskiner: Det er avgjørende for et godt og riktig resultat at alle ender kobles der de skal. Og uten at det oppstår skader på tråd eller isolasjon. Dette testet med vår nye Baker-tester.

 

Omvikling
Etter en revisjon eller omvikling blir maskiner testet med vår nye Baker-tester. Her får vi bekreftelse på om viklingen har riktig kvalitet og hvor lang levertid den har igjen.

 

——————-

Bakertest kan utføres på alle typer spoler. Målinger som utføres med Bakertest er:

* Motstandsmåling
* Isolasjonsresistans måling
* Polarisasjonsindeksmåling
* HiPot
* Step Voltage test
* Surge test